Kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoảnCông cụ kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản

Vui lòng nhập địa chỉ email bạn muốn kiểm tra. Khi đã xác thực và kiểm tra xong, chúng tôi sẽ gửi danh sách các mật khẩu bị rò rỉ (nếu có) qua chính email đó cho bạn.

1 - Nhập địa chỉ email

Nhập địa chỉ email mà bạn muốn kiểm tra. Lưu ý bạn kết quả sẽ chỉ trả về cho email bạn tìm kiếm.

2 - Nhận kết quả

Chờ email từ Cục An toàn thông tin đến để kiểm tra mật khẩu của bạn có bị rò rỉ hay không. Lưu ý: Có thể sẽ mất vài phút vì khối lượng dữ liệu và yêu cầu lớn.

3 - Chia sẻ

Mật khẩu của bạn có an toàn? Hãy chung tay chia sẻ công cụ này đến mọi người để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.


© 2017-2019 Trung tâm xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam - Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông