Do what you
Love
everyday

Bạn có thích những gì chúng tôi đang và sẽ làm?
Nếu bạn muốn làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo và đóng góp cho nền an toàn thông tin nước nhà,
đừng ngần ngại mà hãy gửi ngay CV cho chúng tôi.
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

TUYỂN DỤNG

Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ

Vị trí : Sinh viên thực tập
Vị trí : Chuyên viên đánh giá và kiểm thử an toàn thông tin

Phòng Điều tra phân tích và cảnh báo sớm

Vị trí : Phân tích thông tin và cảnh báo sớm
Vị trí : PR & Marketing
Vị trí : Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin

Phòng Giám sát an toàn thông tin

Vị trí : Senior Giám sát an toàn thông tin
Vị trí : Junior Giám sát an toàn thông tin
Vị trí : Quản trị hệ thống
Vị trí : Thực tập sinh Quản trị hệ thống

Phòng Nghiên cứu phát triển

Vị trí : Frontend Developer(Reactjs,HTML,CSS)
Vị trí : Backend Developer(Python/Golang)
Vị trí : Thực tập sinh lập trình
Vị trí : Điều tra,phân tích và ứng cứu sự cố ATTT
Vị trí : Mobile Developer(Flutter)
Vị trí : Tester/BA
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape